Architektura Afryki

Architektura Afryki jest utożsamiana przede wszystkim z architekturą Egiptu, ale nie tylko to państwo posiadało i posiada piękne obiekty architektoniczne.4 Na zainteresowanie zwiedzających powinien wpłynąć przede wszystkim taki obiekt architektoniczny jak Wielki Meczet w Dżenne, który położony jest w środkowej Mali i który jest największą budowlą sakralną wykonaną z gliny i jednocześnie jest największym wolnostojącym budynkiem wykonanym z cegły suszonej na świecie. Najstarszy budynek wchodzący w skład meczetu wybudowany został na przełomie dwunastego i czternastego wieku. W Mali położony jest również inny obiekt architektoniczny który jest godny odwiedzenia i również wykonany jest z suszonej cegły i jest to Grobowiec Askii. Jest to najprawdopodobniej miejsce pochówku założyciela średniowiecznego królestwa Afrykańskiego Songhaj. Duża część obiektów architektonicznych Afryki nie dotrwała do naszych czasów a jedynie ich niewielkie szczątki, ponieważ uległy one zniszczeniu pod wpływem słońca i wiatru.

Author: admin