Podkłady kolejowe z prefabrykatów

W infrastrukturze kolejowej masowo stosuje się podkłady kolejowe. Wykonywane niegdyś z drewnianych belek obecnie zastępowane  są elementami żelbetonowymi. Betonowe podkłady układane są poprzecznie do biegu toru. Za pomocą specjalnych przytwierdzeń następnie montuje się na nich szyny. Prefabrykaty kolejowe w postaci podkładów charakteryzuje duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i odporność na czynniki fizyczne. Posiadają ponadto niewielkie przewodnictwo elektrycznie. Popularność stosowania takich prefabrykatów powoduje również relatywnie niższa cena od podkładów drewnianych czy stalowych. Posiadają one również pewne wady. Są nimi kruchość i łatwość złamania przy złym montażu. Stosuje się je obecnie głównie na kolejach wąskotorowych. Wynika to z faktu na nacisk jaki jest na nie wywierany. W warunkach atmosferycznych nie powodują one jednak odkształceń i zapewniają prawidłowe szerokości toru. Montaż elementów polega na układaniu prefabrykatów obok siebie w ściśle określonej odległości.

Author: admin