Architektura Ameryki Łacińskiej

Mimo, że architektura Ameryki Łacińskiej została zaprojektowana przez twórców, którzy przybyli z Europy i jest do niej podobna to jednak różni się ona od europejskiej szczególnie materiałami z których były wykonane budynki jak również sposób ich zabezpieczenia przed zmiennymi czynnikami atmosferycznymi a w zwłaszcza przed silnymi wiatrami i gorącym powietrzem. Osadnicy, którzy przybyli na ten kontynent praktycznie od samego początku...

Read More

Architektura Azji

Historia architektury azjatyckiej jest bardzo długa i w miarę upływu wieków następowały w niej różne zmiany. Przez te stulecia przewinęło się cztery podstawowe okresy i odcisnęły one w widoczny sposób na wyglądzie azjatyckich miast. Te okresy to okres buddyjski, okres hinduistyczny, okres muzułmański oraz okres zachodni. Wszystkie obiekty architektoniczne w tym rejonie świata miały przede wszystkim funkcję religijną, a architektura...

Read More

Architektura Afryki

Architektura Afryki jest utożsamiana przede wszystkim z architekturą Egiptu, ale nie tylko to państwo posiadało i posiada piękne obiekty architektoniczne. Na zainteresowanie zwiedzających powinien wpłynąć przede wszystkim taki obiekt architektoniczny jak Wielki Meczet w Dżenne, który położony jest w środkowej Mali i który jest największą budowlą sakralną wykonaną z gliny i jednocześnie jest największym wolnostojącym budynkiem...

Read More

Architektura Żydowska

Architektura Żydowska to przede wszystkim Synagogi, które znajdują się w większości mniejszych i większych miast w Polsce. Niewiele z nich pełni do dnia dzisiejszego rolę Synagogi, ponieważ większość z budynków została przekształcona w innego typu placówki. W mojej miejscowości również znajduje się taka budowla, która po II wojnie została wykorzystana jako spichlerz a pod koniec lat siedemdziesiątych została przekształcona w...

Read More

Architektura renesansowa w Polsce

Niedaleko miejscowość koło której mieszkam znajduje się zamek, który został wybudowany w okresie renesansu i pochodzi z przełomu szesnastego i siedemnastego wieku a przez niektórych nazywany był małym Wawelem ze względu na podobieństwo do zabudowań Wawelskich z Krakowa. W Polsce znajduje się duża ilość budowli z tego okresu, które przetrwały do dnia dzisiejszego a jednym z nich jest Ratusz głównego miasta w Gdańsku, obecnie mieści się...

Read More