Prefabrykaty w konstrukcjach podziemnych

Podczas budowy infrastruktury kolejowej zaobserwować można stosowanie betonowych rur, które powstają poprzez łączenie poszczególnych elementów. Jednym z typów tego typu konstrukcji są rury przeciskowe. Wykonane najczęściej z żelbetonu. Prefabrykaty kolejowe mogą być również montowane pod ziemią. Takie elementy układa się pod powierzchnią gleby metodą mikrotunelu. Poprzez tworzenie w niej przestrzeniu następnie umieszczane są takie prefabrykaty. Dobór prefabrykatów uzależniony jest od ukształtowania terenu, rodzaju gleby i warunków wodnych na danym obszarze. Montaż jednak takich elementów jest procesem wymagającym. Długość i średnica dostosowywana jest indywidualnie do projektu i zapotrzebowania. Posiadają wszelkie wymagane parametry odnośnie wytrzymałości na nacisk, wodoodporności i wodochłonności. Można je stosować na najbardziej wymagającym terenie. Są ponadto odporne na korozję, czynniki chemiczne oraz mechaniczne. Budowa z użyciem takich prefabrykatów wymaga jednak specjalistycznego sprzętu.

Author: admin