Architektura Żydowska

Architektura Żydowska to przede wszystkim Synagogi, które znajdują się w większości mniejszych i większych miast w Polsce.3 Niewiele z nich pełni do dnia dzisiejszego rolę Synagogi, ponieważ większość z budynków została przekształcona w innego typu placówki. W mojej miejscowości również znajduje się taka budowla, która po II wojnie została wykorzystana jako spichlerz a pod koniec lat siedemdziesiątych została przekształcona w bibliotekę miejską i taką rolę pełni do dnia dzisiejszego. Również w mojej miejscowości znajduje się cmentarz żydowski, a raczej jego pozostałość. W przeszłości znajdowały się tutaj dwa cmentarze, z których jeden ten doszczętnie zdewastowany przez Niemców znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie synagogi. W obecnych czasach w Polsce czynnych jest tylko jedenaście przedwojennych synagog. Najstarsza bo aż z czternastego wieku znajduje się w Krakowie, nie działa już ona ponieważ znajduje się tam obecnie muzeum Judaistyczne i gromadzi zabytki z zakresu historii i kultury żydowskiej.

Author: admin