Architektura Ameryki Łacińskiej

Mimo, że architektura Ameryki Łacińskiej została zaprojektowana przez twórców, którzy przybyli z Europy i jest do niej podobna to jednak różni się ona od europejskiej szczególnie materiałami z których były wykonane budynki jak również sposób ich zabezpieczenia przed zmiennymi czynnikami atmosferycznymi a w zwłaszcza przed silnymi wiatrami i gorącym powietrzem.1 Osadnicy, którzy przybyli na ten kontynent praktycznie od samego początku zaczęli budować okazałe wille, jak również bogate pałace dla urzędników państwowych jak również dla władz kościelnych, ale nie tylko. Zaczęły w dość krótkim czasie powstawać klasztory i kościoły misyjne raz różnego rodzaju gmachy urzędowe. Wszystkie te obiekty architektoniczne były bardzo bogato zdobione i wzbudzają również zachwyt osób które je odwiedzały wtedy jak i w obecnych czasach. Budowle te w dużej mierze wzorowane były na obiektach, które osadnicy zostawili w rodzinnych stronach i które pozostawiały po sobie dużo wspomnień jak również sentymentalnych wrażeń.

Author: admin