Więzadła w stawie kolana

W ciele człowieka znajduje się wiele stawów. Największym z nich jest staw kolanowy. Staw kolanowy jest stawem złożonym, łączącym ze sobą dwie kości – piszczelową oraz udową. Znajduje się w nim także trzeszczka, czyli kość trzewna, a także wie łącznotkankowe łękotki. Łękotki dopasowują do siebie powierzchnie stawowe w trakcie wykonywania różnego rodzaju ruchów stawu. Staw kolanowy jest stawem zawiasowym, którego główną funkcją jest umożliwianie zginania oraz prostowania kolana. W jego zgięcie możliwe są dzięki jego obecności także ruchy rotacyjne.

Więzadło poboczne przyśrodkowe

Ponieważ na staw kolanowy przenoszone są dosyć duże siły, jego torebka stawowa wzmocniona jest przy pomocy wielu różnego rodzaju więzadeł, zarówno zewnętrznych (wśród których wyróżnić można więzadła poboczne piszczelowe [inaczej więzadła poboczne piszczelowe], więzadła poboczne strzałkowe, więzadła rzepki, troczki rzepki, więzadła podkolanowe skośne oraz więzadła podkolanowe łukowate), a także więzadła wewnętrzne (więzadła krzyżowe przednie, więzadła krzyżowe tylne, więzadła poprzeczne kolana, więzadła łąkotkowo-udowe przednie, więzadła łąkotkowo-udowe tylne).

 

Author: admin