Style architektoniczne

Styl architektoniczny to przede wszystkim zespół cech, które rozwinęły się w danym okresie i na danym terenie podczas powstawania różnych budowli. Istnieje wiele stylów architektonicznych ale główne które się rozwinęły to styl prehistoryczny, styl starożytne, styl średniowieczny, styl nowożytny, styl dziewiętnastowieczny oraz style dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. 16W architekturze starożytnej wyróżnia się przede wszystkim architekturę starożytnego Egiptu, starożytnej Mezopotamii, Persji oraz Grecji. W architekturze średniowiecza wyróżnia się wczesne chrześcijaństwo, architekturę koptyjską, Bizancjum, romanizm i gotyk. Natomiast na architekturę nowożytną składają się takie style jak renesans, barok, rokoko oraz architektura klasycystyczna. Z kolei w dziewiętnastym wieku w architekturze wyłoniły się takie style jak historyzm na który składało się jeszcze kilka stylów, szkoła chicagowska jak również architektura okresu secesji. Na ostatni rodzaj składają się przede wszystkim modernizm oraz postmodernizm.

Author: admin