Architektura krajobrazu

Dziedziną nauki, która w głównej mierze zajmuje się kształtowaniem przestrzeni ale robi to za pomocą zieleni jak również elementów wodnych i różnorodnych elementów architektonicznych.8 W takim kształtowaniu bierze się również pod uwagę uwarunkowanie naturalne terenu jak rzeźbę terenu oraz już znajdujące się tam rośliny, a także glebę i klimat. Podczas tworzenia projektów architektonicznych krajobrazu bierze się również pod uwagę zapotrzebowanie społeczeństwa zamieszkującego ten obszar jak również miejscowe tradycje i kulturę regionu. Po wybudowaniu domu jeżeli posiada się przy nim odpowiedniej wielkości działkę warto zaprojektować jej powierzchnię aby nie zapanował na niej chaos i aby wszystko współgrało i miało jedną spójną całość. We wcześniejszych wiekach królowie i różni możnowładcy korzystali z usług takich osób i ich ogrody to były dzieła sztuki a niektóre z nich przetrwały do czasów dzisiejszych i można je podziwiać a czasami nawet można je chociaż w niewielkiej części naśladować.

Author: admin